سفارش تبلیغ
صبا ویژن

توبه

ارسال شده توسط امین در 88/11/16:: 5:28 صبح

بسمه تعالی

چه اشکالی دارد کسانی که قبلا گنه کار بوده اند توبه کنند؟
خداوند در قران حکیم میفرماید:توبه تنها از کسانی قبول میشود که عملشان از روی جهالت باشد و بعد از آنهم سریع توبه کنند

و در ادامه میفرماید :تویه کسانی که در لحظه آخر توبه می کنند نبز قبول نمی شود. سوره نسا آیات 17و 18
و تازه این ها غیر از شرایط تویه مبنی بر برگرداندن و جیزان حقوق ضایع شده است.

سفارش تبلیغ